Stichting CyberSchool

Voor een digitaal veilige jeugd

logo

info@stichtingcyberschool.nl 020 204 4510

Mauritskade 55 C, 1092 AD Amsterdam

09:00 - 16:00

Maandag t/m Vrijdag

Financiele verantwoording

Stichting Cyberschool heeft geen winstoogmerk en komt primair op voor het belang van onze kinderen. Uiteraard kan een stichting niet bestaan zonder (financiële) middelen. Onze statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en inzichtelijk voor een ieder. Wij streven naar maximale transparantie in de wijze waarop omgegaan wordt met ontvangen gelden c.q. donaties. Elk jaar zullen wij de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel en publiceren op onze website. De jaarrekening zal bovendien door een externe accountant gecontroleerd worden.

Het bestuur ontvangt geen financiële compensatie voor de verrichte werkzaamheden. Werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden wel vergoed alsmede noodzakelijke reis en verblijfkosten. Voor deze kosten geldt wel dat deze aantoonbaar gemaakt moeten kunnen worden door middel van bewijs zoals een factuur.

Vragen over de financiële verantwoording kunnen te allen tijde gesteld worden. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken.