Stichting CyberSchool

Voor een digitaal veilige jeugd

logo

info@stichtingcyberschool.nl 020 204 4510

Mauritskade 55 C, 1092 AD Amsterdam

09:00 - 16:00

Maandag t/m Vrijdag

Beleidsplan

Uitreksel Kamer van Koophandel

Bericht van registratie – KvK-nummer 71343121

Op 04-04-2018 is de rechtspersoon Stichting Cyberschool opgericht.

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Gegevens Stichting

RSIN: 858678184
Naam: Stichting Cyberschool
Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam
Datum akte van oprichting Activiteitomschrijving: 04-04-2018

Activiteiten: De cyberweerbaarheid van kinderen en jongvolwassenen te verhogen door constante voorlichting en educatie door het aanbieden van (interactieve) leerprogramma’s aan kinderen en jong volwassenen, leraren en ouders.

Activiteiten: 85322 – Educatie | 8560 – Dienstverlening voor het onderwijs

Bezoekadres: Mauritskade 55c, 1092AD Amsterdam

Postadres: Het postadres is gelijk aan het bezoekadres

Telefoonnummer: 0684089498

Beleidsplan van Stichting Cyberschool

De stichting Cyberschool is opgericht in 2018 en is een initiatief van cyberspecialisten van De Nederlandsche Bank en het ministerie van Defensie. Geraakt door het leed dat aangericht wordt in de virtuele wereld én schade toebrengt aan kinderen in de fysieke wereld, zijn zij de stichting Cyberschool gestart. De doelstelling van de stichting is om kinderen weerbaar te maken tegen alle vormen van cybercrime. Dit doet de stichting door cyberspecialisten of door de stichting aangewezen vrijwilligers lessen te laten verzorgen in schoolklassen. Het daarbij benodigde lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld door de stichting Cyberschool.

Stichting Cyberschool heeft de volgende doelstellingen

 • Een leerprogramma ontwikkelen waarbij de digitale weerbaarheid en kennis van kinderen wordt verhoogd door middel van:
 • De inzet van cybersecurity specialisten die les gaan geven op scholen.
 • Ontwikkelen van leerprogramma’s voor de verschillende doelgroepen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).
 • Interactieve games en apps die de weerbaarheid verhogen en waarbij competitieve spelelementen ingezet worden.
 • Studiedagen voor docenten en ouders organiseren om handvatten te bieden zodat zij kunnen bijdragen in de strijd tegen cybercrime.
 • Educatieve content voor de doelgroepen op de website aanbieden.
 • Bewustzijn creëren bij kinderen dat cybercrime een misdrijf is en deze verstrekkende consequenties heeft voor zowel de dader als het slachtoffer. Jongeren zijn vaak zowel dader als slachtoffer in cybercrime zaken.
 • Kinderen enthousiasmeren om voor het boeiende vak van cybersecurity te kiezen. Er is een enorm tekort aan specialisten op dit vakgebied.
 • Het ontwikkelen van een cyberschool keurmerk voor scholen die voldoen aan de criteria van de stichting. 

Stichting Cyberschool wil doelstellingen behalen door middel van de volgende activiteiten

 • Breed draagvlak creëren om aandacht voor de zaak te bewerkstelligen door social media campagnes, media aandacht en de inzet van ambassadeurs.
 • Educatieve content aanbieden op de website om ouders handvatten te bieden om de weerbaarheid van henzelf en die van hun kinderen te verhogen.
 • Opzetten van een leerprogramma:
 • Differentieel lesmateriaal.
 • Filmpjes en media uitingen.
 • Educatieve website.
 • Interactieve games die gericht zijn op de doelgroepen, te weten: 8 tot 12 jaar (basisschool onderwijs) 13 tot 17 jaar (voortgezet onderwijs)
 • Kennis apps.
 • Keurmerk voor scholen.
 • Justitie en politie activeren om een grotere bijdrage te leveren aan dit onderwerp.- Cyberawareness van ouders en docenten verhogen.
 • Benaderen van sponsoren die willen participeren in de stichting door een bijdrage te leveren in de vorm van financiële middelen en/of security professionals.
 • Organiseren van een jaarlijks Cyberschool event op alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.